De temperatuur in een sauna is niet overal gelijk. Dit is ook de reden dat de banken in een sauna op verschillende hoogte zitten. Op die manier is het mogelijk om voor jezelf de juiste temperatuur te kiezen zonder dat de temperatuur in de sauna moet worden aangepast. 

De onderstaande grafiek laat globaal het temperatuurverloop zien bij verschillende hoogte. De exacte waarden zijn afhankelijk van de ingestelde temperatuur van de sauna.